Poučení pro spotřebitele

Společnost Future Farming s.r.o., dále jen jako “společnost” využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka společnosti prostřednictvím emailové adresy klient@futurefarming.cz. Spotřebitel má také právo na mimosoudní vyřešení případného sporu z uzavřených spotřebitelských smluv prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.czhttp://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat na tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

crossmenu